Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM ปรับปรุง

645985
12/24/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยการปรับปรุง EEPROM สําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.3.26)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 1.9 KB
  • SHA1: 735DB7D810F8996F0C43DAD36D9AA55FBA49FE86

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแพตช์เพื่อป้องกันช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

การดาวน์โหลดนี้มีไฟล์ไบนารีสําหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Visual Compute Accelerator

หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลด คู่มือซอฟต์แวร์ คําแนะนําอยู่ในส่วนที่ 6

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: d2f5d9851f7d46527f7a0e0104aafc57

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้