Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM ปรับปรุง

645985
7/16/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยการปรับปรุง EEPROM สําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.2.29)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 1.9 KB
  • SHA1: 1494EF86F8B65B25329F93A34A7CC006C0A93B63

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

การดาวน์โหลดนี้มีไฟล์ไบนารีสําหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Visual Compute Accelerator

หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลด คู่มือซอฟต์แวร์ การใช้งานโดยละเอียดอยู่ในส่วนที่ 6

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: dbaedeea87c78800766bb2cd0418bb73

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้