Intel® Ethernet Adapterเฉพาะรุ่น MS-DOS*

2595
11/4/2019

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์รุ่น 24.3 Intel® Ethernet Adapter รุ่นที่ใช้ MS-DOS* รีลีสขั้นสุดท้าย

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • MS-DOS family*
  • ขนาด: 1.1 MB
  • SHA1: BD402148CD710F15D13691D698E87818F4DD76CC

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์รุ่น 24.3 Intel® Ethernet Adapter รุ่นเก่าของ MS-DOS*

หมายเหตุ: นี่เป็นการเปิดตัวขั้นสุดท้ายของไดรเวอร์ MS-DOS ไดรเวอร์ MS-DOS จะไม่รวมอยู่ในการเปิดตัวซอฟต์แวร์ในอนาคต

รายละเอียดการดาวน์โหลด

  • การดาวน์โหลดประกอบด้วยไดรเวอร์ NDIS กับ MS-DOS, การวิเคราะห์ DOS และคําแนะนําผู้ใช้Intel® Ethernetอะแดปเตอร์
  • ไดรเวอร์ DOS มีให้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการโหลดระบบปฏิบัติการอื่นๆ เท่านั้น เช่น ระหว่างการติดตั้งแบบ RIS หรือแบบไม่ต้องใช้งาน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไดรเวอร์ประสิทธิภาพสูง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้