เครื่องมือการจัดการIntel® Network Adapters

2593
7/22/2021

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการบริหารเวอร์ชัน 26.4 จากIntel® Network Adaptersทั้งหมด

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 4.2 MB
  • SHA1: 1789048B6F57105D2F46D47F87BAD9AF8DF6397C
  • OS Independent, Linux*
  • ขนาด: 5.6 MB
  • SHA1: 5C1A18A195F423D9C763341CD7CC61E16F49E5C1

คำอธิบายโดยละเอียด

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการบริหารเวอร์ชัน 26.4 จากIntel® Network Adaptersทั้งหมด

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุรีลีในไฟล์ readme.txt เพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้