เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

2593
7/22/2021

บทนำ

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 26.4 ของเครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 4.2 MB
  • SHA256: AE9A420DCD4CF6DB8DBF858B415C965C1F93A8BB071FFC7FD3EC4FE828BB16A4
  • OS Independent, Linux*
  • ขนาด: 5.6 MB
  • SHA256: FB2F0E2F5E1686487407E4ED4EA7CE7D2EAD5D9A460992D08977E02DADEE6554

คำอธิบายโดยละเอียด

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 26.4 ของเครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น ในไฟล์ readme.txt เพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้