เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

2593
3/31/2021

บทนำ

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบเวอร์ชัน 26.2 สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 4.3 MB
  • SHA1: 59F079E0CBA13A06E7908F034663DCD38E00D899
  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 5.6 MB
  • SHA1: 2D28D32FB11D80996208B3AFD45E8C856FF93253

คำอธิบายโดยละเอียด

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบเวอร์ชัน 26.2 สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น ในไฟล์ readme.txt เพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้