เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

2593
3/18/2021

บทนำ

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 26.1 ของเครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 5.6 MB
  • SHA256: DF212E6A8B9702995897B2A5F06B37FA5342FF9D979D2043273B3D17E7093B95
  • Linux*
  • ขนาด: 4.3 MB
  • SHA256: 41E2E4C5662AE5F045BE43666DA78058D5A094FE2DAB8D62EC09B8E3F026C4D7

คำอธิบายโดยละเอียด

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 26.1 ของเครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น ในไฟล์ readme.txt เพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้