เครื่องมือในการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

2593
10/1/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบรุ่น 25.4 สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 4.3 MB
  • SHA1: CFBA84DF2B86D38DC1DB9D5F30125A17C0186C51
  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 5.6 MB
  • SHA1: F279587B3B2AAB2B02436D23EE8718237915811D

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกย่อประจํารุ่น ในแฟ้ม readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้