Ethernet Cmdlets สําหรับ Microsoft Windows* สําหรับ PowerShell*

19814
9/8/2023

บทนำ

cmdlet อีเธอร์เน็ตสําหรับ Microsoft Windows* สําหรับ PowerShell*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Microsoft Windows*
  • ขนาด: 515 KB
  • SHA1: C80653FA76384D1A75F98AAEC1208059BC8483D1

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้มี Ethernet cmdlets สําหรับ Microsoft* Windows* สําหรับ PowerShell* ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูล กําหนดการตั้งค่า หรือแก้ไขปัญหาบนอุปกรณ์ Intel® Ethernet ที่รองรับได้ ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการบางระบบไม่รองรับ cmdlets ทั้งหมด

  • รองรับ Ethernet cmdlets บน Intel® Ethernet 700 Series และอุปกรณ์ที่ใหม่กว่า
  • การบันทึกเฟิร์มแวร์ได้รับการสนับสนุนบนอุปกรณ์ Intel® Ethernet 800 Series เท่านั้น

การบันทึกเฟิร์มแวร์

ใน Windows คุณใช้ PowerShell และ cmdlets โปรแกรมควบคุมอีเทอร์เน็ตเพื่อตั้งค่าคอนฟิกูเรชันสําหรับบันทึกเฟิร์มแวร์ และสร้างบันทึก

บันทึกเฟิร์มแวร์ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบไบนารีและต้องถอดรหัสโดยฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะเกี่ยวข้องกับเฟิร์มแวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดีบักเท่านั้น


ข้อกําหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีไดรเวอร์พื้นฐานและ NVM ล่าสุดติดตั้งอยู่

การติดตั้ง

สําหรับอุปกรณ์ Intel Ethernet ส่วนใหญ่:

1. ดาวน์โหลดไฟล์ zip ด้วย cmdlets ไดรเวอร์อีเทอร์เน็ตจากศูนย์ดาวน์โหลด Intel

2. บันทึกไฟล์ zip ลงในระบบที่คุณพยายามแก้ไขข้อบกพร่อง

3. แตกไฟล์จากไฟล์ zip

4. ในไฟล์ที่แยกออกมาให้ดับเบิลคลิกที่ Ethernet_Cmdlets.exe

cmdlets จะติดตั้งลงในไดเรกทอรีโมดูล PowerShell ของผู้ใช้ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น ไปยัง C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Modules\IntelEthernetCmdlets)

หลังจากการติดตั้งคุณสามารถใช้ cmdlets โดยไม่ต้องนําเข้าโมดูลด้วยตนเอง

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู readme.txt ที่ให้มาหรือดาวน์โหลด คู่มือผู้ใช้ Intel® Ethernet Adapter และ readme.txt

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้