เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์Thunderbolt™ 3สําหรับ NUC8vPN

19806
5/20/2021

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมThunderbolt™ 3สําหรับ Intel® NUC8vPN (60)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.4 MB
  • SHA1: D2BCBFF92EB040B54FE15C777093158C3B8DF1B3

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือนี้จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมThunderbolt™ 3สําหรับ Intel® NUC8vPN

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้

  • การปรับปรุงความปลอดภัย

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้