ไดรเวอร์เครือข่ายออนบอร์ดสําหรับ Linux* สําหรับตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

19804
10/3/2022

บทนำ

ให้การเผยแพร่ไดรเวอร์เครือข่ายแบบออนบอร์ดสําหรับตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 753.5 MB
  • SHA1: 773CF3B9BB8C9D2A9C514F8D8490C32A0DF0C3AD

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ไดรเวอร์เครือข่ายออนบอร์ดสําหรับ Linux* สําหรับตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

หมาย เหตุ
โปรดดูไฟล์ readme.txt ก่อนสําหรับข้อมูลโดยละเอียดของคําแนะนําในการติดตั้งไดรเวอร์

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้