แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

19801
1/5/2024

บทนำ

ให้แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) เต็มรูปแบบที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 9.1 MB
  • SHA1: AF16413D8A86A2EB36A873881E8A4BFAECBA485C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) คุณสมบัติเต็มรูปแบบที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

ข้อมูลแพ็คเกจ

  • แพ็คเกจเฟิร์มแวร์: 52.27.0-5171 (MR 7.27)
  • เฟิร์มแวร์ 5.270.02-3937

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้