แพคเกจเฟิร์มแวสําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

19801
7/28/2023

บทนำ

มีแพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับอะแด็ปเตอร์ Intel® RAID RS3P4TF160F ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 9.1 MB
  • SHA1: 68CCCE0F223DFFADFC00DB68B0C5F7358FD73BDF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับอะแด็ปเตอร์ Intel® RAID RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F และ RS3P4MF088F ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

ข้อมูลแพ็กเกจ

  • แพคเกจเฟิร์มแวร์: 52.25.0-4902 (MR 7.25)
  • เฟิร์มแว 5.250.02-3847

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับมีอะไรใหม่หรือปัญหาที่ทราบแล้ว และคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้