ไดรเวอร์ Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และระบบของ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 621A

19799
5/6/2021

บทนำ

นําเสนอไดรเวอร์ windows* Intel® VROC สําหรับตระกูล M50CYP/D50TNP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 78.9 MB
  • SHA1: EF2FAE1947A746B7956F8C280C365953DDB2AD20

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ต่อไปนี้สําหรับตระกูล M50CYP/D50TNP:

  • Intel VROC (VMD NVMe RAID) - นําเสนอโซลูชัน RAID ระดับองค์กรสําหรับอุปกรณ์ NVMe บนแพลตฟอร์มตระกูล Intel Xeon Scalable ที่รองรับเทคโนโลยี Intel VMD
  • Intel VROC (SATA RAID) - นําเสนอโซลูชัน RAID ระดับองค์กรสําหรับอุปกรณ์ SATA ที่เชื่อมต่อกับ SATA/sSATA บน Intel Platform Control Hub (PCH) ที่กําหนดค่าสําหรับโหมด RAID

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = 7.5.0.1991

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือปัญหาที่แก้ไขและคําแนะนําในการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการโหลดไดรเวอร์ RAID ระหว่างการติดตั้ง Windows
Intel® VROCกับIntel® RSTeก่อนหน้า: อธิบายการเปลี่ยนชื่อ
คู่มือการกําหนดค่าโดยย่อของ Intel® VROC

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้