ยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบ (SysInfo) Intel® Server System M70KLP

19793
5/6/2021

บทนำ

ยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบ (SysInfo) Intel® Server System M70KLP (V14.2klp Build 2)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*, Windows 10*
  • ขนาด: 89.5 MB
  • SHA1: E6B1AB8142F4B75000F339A902CA14FEE6EC0E3C

คำอธิบายโดยละเอียด

แนะ นำ

ใช้ System Information Retrieval Utility (SysInfo) เพื่อรวบรวมข้อมูลของระบบ
ยูทิลิตี้นี้จะมีข้อมูลต่อไปนี้เพื่อบันทึกไฟล์:

1.ที่เก็บเฟิร์มแวร์ของแพลตฟอร์ม
2. ข้อมูลเซ็นเซอร์
3. เซนเซอร์บันทึกข้อมูล
4.บอร์ดพื้นฐาน Fอีกด้วย
5.สั่งซื้อระบบ BMC Boot
6. การตั้งค่าผู้ใช้ BMC
7. การตั้งค่าช่องสัญญาณ BMC LAN
8. การตั้งค่าช่อง BMC SOL
9. การตั้งค่านโยบายการคืนค่าพลังงาน BMC
10. การตั้งค่าช่องสัญญาณ BMC
11. SMBIOS Type 1 ประเภท 2 ประเภท 3
12. โปรเซสเซอร์
13. หน่วยความจํา
14. ข้อมูลระบบปฏิบัติการ
15. IDESCSI
16. ฮาร์ดไดรฟ์
17. ข้อมูลตัวจัดการอุปกรณ์ (ไดรเวอร์ k.a)
18. รายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง
19. การตั้งค่า BIOS (ต่อการตั้งค่า BIOS หน้าจอ F2)
20. การตั้งค่า RAID และบันทึก RAID (ไม่มีใน Windows และ Linux)
21. บันทึกกิจกรรมระบบปฏิบัติการ
22. SATA
23. ข้อมูลอุปกรณ์บัส PCI
24. Power Telemetry (หากมี)

แพลตฟอร์มที่รองรับ

Kelton Pass

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

UEFI Shell
WinPE* 4.0 (x64)
Windows* Server 2019
Windows* Server 2016
Windows* Server 2012 R2
Windows* 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3
RHEL* 7.5
RHEL* 7.6
RHEL* 8.0
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2
SLES* 15&sp1
CentOS* 7.3 (x64)
De* 8.10

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้