แพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series (8.30 ถึง 8.10 เท่านั้น)

19769
3/31/2021

บทนำ

จัดเตรียมแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series (8.30 ถึง 8.10 เท่านั้น)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • OS Independent, Linux*
 • ขนาด: 56.4 MB
 • SHA256: AE1DB6EFAC2002BB7002CAB4199E6B21B5B285452657B145A4280838ED9CC3B8
 • OS Independent
 • ขนาด: 56 MB
 • SHA256: 8B50E0B27E0AD16AF311922EE6D2B63B002EF961BBDBF7A26979F9F1F6738C45
 • OS Independent, FreeBSD*
 • ขนาด: 56.4 MB
 • SHA256: 44C647DF4BA65E8B8CCC00E819561F41983F97F0359793C46104CC491203D474
 • OS Independent, VMware*
 • ขนาด: 56.5 MB
 • SHA256: 4E3C450BB4A1C59FB5B7176BC549DDBE0B20A7F3F9B65143DC76BEC9ECA12873
 • OS Independent
 • ขนาด: 55.8 MB
 • SHA256: 45FA71952E8477D7BF72AE47188DFF9CAB164343A7CF99C188FE419C29D244F8

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

หมายเหตุ: ไฟล์เหล่านี้ใช้สําหรับดาวน์เกรดจาก NVM 8.30 เป็น NVM 8.10 เท่านั้น

ดาวน์โหลดแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

อ่านก่อนใช้ไฟล์ดาวน์เกรด

แม้ว่าการอัปเกรดและการดาวน์เกรด NVM จะใช้ชุดเครื่องมือเดียวกัน แต่ลําดับการดําเนินการจะกลับกัน เครื่องมือดาวน์เกรดจะดําเนินการก่อนตามด้วยการติดตั้งไดรเวอร์ที่ตรงกัน

แพคเกจการดาวน์โหลดนี้สนับสนุนเส้นทางการปรับลดต่อไปนี้เท่านั้น:

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 8.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.10

SW / Driver Downgrade Version (s) : 25.4

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้