แพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series (8.30 ถึง 8.10 เท่านั้น)

19769
3/31/2021

บทนำ

จัดเตรียมแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series (8.30 ถึง 8.10 เท่านั้น)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • OS Independent, Linux*
 • ขนาด: 56.4 MB
 • SHA1: CE8D9821116BBF122682AA1AF97D9167B75F9585
 • OS Independent
 • ขนาด: 56 MB
 • SHA1: 7D934710CDF3C7AD4E3F5ADB966E8F3150BF309A
 • OS Independent, FreeBSD*
 • ขนาด: 56.4 MB
 • SHA1: 28B719ECE3791B33273090F754170A4A2576B5DA
 • OS Independent, VMware*
 • ขนาด: 56.5 MB
 • SHA1: F46750410D905DA00B91C051D877964EF60EBB44
 • OS Independent
 • ขนาด: 55.8 MB
 • SHA1: CF7F4C93BC98B1B2D7B33AA95ED84BED22678E0E

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

หมายเหตุ: ไฟล์เหล่านี้ใช้สําหรับดาวน์เกรดจาก NVM 8.30 เป็น NVM 8.10 เท่านั้น

ดาวน์โหลดแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

อ่านก่อนใช้ไฟล์ดาวน์เกรด

แม้ว่าการอัปเกรดและการดาวน์เกรด NVM จะใช้ชุดเครื่องมือเดียวกัน แต่ลําดับการดําเนินการจะกลับกัน เครื่องมือดาวน์เกรดจะดําเนินการก่อนตามด้วยการติดตั้งไดรเวอร์ที่ตรงกัน

แพคเกจการดาวน์โหลดนี้สนับสนุนเส้นทางการปรับลดต่อไปนี้เท่านั้น:

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 8.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.10

SW / Driver Downgrade Version (s) : 25.4

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้