Intel® Ethernet Dynamic Device Personalization (DDP) ซีรีส์ 800 สําหรับแพ็คเกจ Wireless Edge

19760
5/14/2024

บทนำ

แพ็คเกจ Intel® Ethernet 800 ซีรีส์ DDP Wireless Edge 1.3.14.0

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 60 KB
  • SHA256: 9C8B717ACC50C64522BFA659758F957ADCFA6C72DD1127FAE8322939DEA4961C

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

แนบเป็นไฟล์แพ็คเกจ Edge ไร้สาย 1.3.14.0

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้