ไดรเวอร์ Intel® vRAN Baseband และเครื่องมือสําหรับ VMware ESXi *

19758
7/31/2023

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Intel® Baseband FEC SRIOV และเครื่องมือสําหรับ VMware ESXi * พร้อมกับเอกสารคู่มือผู้ใช้

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 26.2 KB
  • SHA1: 65F719A59D4223133552335694556A34D4A7FC36
  • VMware*
  • ขนาด: 886.5 KB
  • SHA1: 913D5D456FACA09956BCF2566A411273603869B5
ข้อแนะนำ
  • ขนาด: 51.7 KB
  • SHA1: DCC0A1152553CE8D57E2F982EC45D57E2E050C8E

คำอธิบายโดยละเอียด

มีไดรเวอร์ Intel® Baseband FEC SRIOV และเครื่องมือสําหรับ VMware ESXi * พร้อมกับเอกสารคู่มือผู้ใช้ รองรับการ์ด Intel N3000 FPGA PAC และ Intel® eASIC ACC100 PCIe*

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้