Intel® Rapid Storage Technologyการติดตั้งไดรเวอร์แบบมีหน่วยIntel® Optane™ (แพลตฟอร์มเจน 8 และ 9)

19755
6/19/2020

บทนำ

ไดรเวอร์ฟล็อปปี้Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) (17.9.1.1009) รองรับการกําหนดค่าและเปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™ และบํารุงรักษา RAID 0/1/5/10

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 11.2 MB
  • SHA1: D871467C5B2DB5090531D46D7B32280257BFD246
  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 3.6 MB
  • SHA1: C7C7E773823D0902B6E9693E79E36416E983774A
  • ขนาด: 18 KB
  • SHA1: 5BD93D3E07307A4941582D15AEED5AEA921F25D8

คำอธิบายโดยละเอียด

หมายเหตุ: Intel แนะนาให้ผู้ใช้ปลายทางใช้การอัปเดตไดรเวอร์ที่ได้รับจากผู้ผลิต/ผู้ให้บริการระบบ หรือผ่าน Windows Update เพื่อขจัดผลกระทบที่อาจเกิดจากการโหลดไดรเวอร์ที่ไม่ปรับแต่งเอง ผู้ผลิตระบบจะปรับแต่งไดรเวอร์ทั่วไปของ Intel เองเป็นสมเป็นรายบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของการออกแบบระบบเฉพาะของตน ในกรณีดังกล่าว ไม่แนะนาให้ใช้การอัปเดตไดรเวอร์ทั่วไปของ Intel

SetupRST.exe เป็นโปรแกรมติดตั้งใหม่ที่จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel RST และเริ่มกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™ และการจัดการที่เก็บข้อมูล จาก Microsoft Store*

วัตถุ ประสงค์

ไดรเวอร์ Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 17.9.1.1009 รองรับการกําหนดค่าและเปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่:

  • การเร่งความเร็วของระบบIntel® Optane™หน่วยความจํา
  • การกําหนดค่าและบํารุงรักษา RAID 0/1/5/10

หากต้องการจัดการความสามารถเหล่านี้ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Intel® Optane™หน่วยความจําและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่พบใน Microsoft Store

หมาย เหตุ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้