เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE

19750
3/25/2021

บทนำ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่ออัปเดตเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ HDMI เป็น 1.78.4.0.4 ในตระกูล Intel® NUC8i3BE, NUC8i5BE และ NUC8i7BE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 3.5 MB
  • SHA1: 0EDD83913F5200F8CCF5EA8F6AE4A5EB55D68E06

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

อัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เป็น 1.78.2.0.4 สําหรับชุด Intel® NUC NUC8i3BE, NUC8i5BE และ NUC8i7BE

หมาย เหตุ

การอัปเดตนี้เพื่อลดปัญหาที่จอแสดงผลอาจไม่สามารถปลุกจากโหมดสลีปได้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้