เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19749
3/26/2021

บทนำ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่ออัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HDMI เป็น 1.79.1.1 ในตระกูล Intel® NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 4.8 MB
  • SHA1: A12E021D09927704EF94DAD9B1E2FDBADBFB2833

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

อัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HDMI ไปเป็น 1.79.1.1 ในตระกูล Intel® NUC, NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN.

ปรับ ปรุง

การปรับปรุงความปลอดภัย

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้