เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19749
3/26/2021

บทนำ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เป็น 1.78 ในตระกูล Intel® NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 3.3 MB
  • SHA1: 1A8C777F2AE548F454719DF62A0AFF16F0E39FAA

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

อัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เป็น 1.78 ในตระกูล Intel® NUC, NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

หมาย เหตุ

การอัปเดตนี้เพื่อลดปัญหาที่จอแสดงผลอาจไม่สามารถปลุกจากโหมดสลีปได้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้