ไดรเวอร์Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ FreeBSD* - HW เวอร์ชั่น 1.7

19735
10/7/2021

บทนำ

ส่งมอบไดรเวอร์Intel® QATสําหรับผลิตภัณฑ์Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ FreeBSD*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 5.7 MB
  • SHA1: A182DF2AC78545695A8B89FC09C30A97F04738B9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) สําหรับ FreeBSD*

โปรดดู https://01.org/intel-quickassist-technology สําหรับข้อมูลโดยละเอียดของคําแนะนําการติดตั้งไดรเวอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้