ไดรเวอร์Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ Windows* – HW เวอร์ชั่น 1.7

19732
6/17/2021

บทนำ

นําเสนอไดรเวอร์Intel® QATสําหรับผลิตภัณฑ์Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 41.5 MB
  • SHA1: 2372CA38564314A819C21B3E228F5C5EA22BF1ED

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) สําหรับ Windows*

โปรดดูไฟล์ README หรือ https://01.org/intel-quickassist-technology สําหรับข้อมูลโดยละเอียดของคําแนะนําในการติดตั้งไดรเวอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้