ชุดไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15

19731
3/31/2021

บทนำ

ชุดไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710, LAPBC510

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 1.4 GB
 • SHA1: E582A8032B7166C0A01A6F72F71F0CAC6404A980

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ชุดไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC510 และชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710, สิงหาคม 2021

หมาย เหตุ

เนื่องจากไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 ต้องได้รับการติดตั้งในลําดับที่แน่นอน ไดรเวอร์จะไม่สามารถใช้งานได้ผ่านIntel® Driver & Support Assistant

ปรับ ปรุง

 • ไดรเวอร์ iTouch THC Base
  • ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0.0.204 ถึงเวอร์ชัน 3.0.100.223

มีไดรเวอร์และเวอร์ชันต่อไปนี้:

 • Audio_InstallPackage-Win10-1.3
 • Bluetooth-Win10-22.40.0
 • กล้อง-Win10-60.19041.1.3035
 • ชิปเซ็ต-Win10-10.1.18460.8229
 • Dynamic_Tuning_(DTT)-Win10-8.7.10401.16510
 • GFX-Win10-27.20.100.8729
 • GNA_Scoring_Accelerator-Win10-2.00.00.1047
 • HID_Event_Filter-Win10-2.2.1.383
 • Integrated_Sensor_Hub_(ISH)-Win10-5.4.1.4449
 • Intel_Context_Service_(ICSS)-Win10-8.7.10401.16510
 • iTouch_THC_Base_Driver-Win10-3.0.100.223
 • KB_LED_Service-Win10-1.0.0.4
 • ME-Win10-15.0.10.1508
 • Serial_IO-Win10-30.100.2104.1
 • Thunderbolt-Win10-77
 • TouchPad-Win10-27.1.84.6
 • Wireless-Win10-22.40.0

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้