ไดรเวอร์ที่ใช้®ของ Intel® Wireless® กับส่วนประกอบการประมวลผล Intel® NUC 11

19717
12/10/2020

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® กับส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 30.5 MB
  • SHA1: 9DB29B56A55B017B8CC89491A44D867229DBF1FC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ไร้สายของอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ใน Intel® NUC 11 Computed Element

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูสิ่งใหม่ๆ หรือปัญหาคงที่ ที่ทราบ และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่® NUC

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้