ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

19711
3/7/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11 Family*
  • ขนาด: 297.7 KB
  • SHA1: 9E34F8389BC212B450DD061DA5A09AF565829E8C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

คําแนะนําในการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดและคลายซิป LAN-Win10-XXX.zip
2. คลิกขวาที่ไฟล์ "XXX.inf" แล้วเลือก ติดตั้ง
3. คลิก "ใช่" บนหน้าต่างที่แสดงขึ้น
4. คลิก ตกลง ที่หน้าต่าง "การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์" หมายเหตุ: หน้าต่าง "การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์" จะปรากฏบน Windows 10 เท่านั้น

หากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ ให้ทําตาม การถอนการติดตั้งIntel Graphics Driverผ่านคําแนะนําวิธีการตัวจัดการอุปกรณ์ ยกเว้นการถอนการติดตั้งไดรเวอร์ LAN

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้