ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ NUC11TN

19711
1/10/2021

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Intel® NUC11TN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 1.5 MB
  • SHA1: B30AE1EC365C21753B956AA8703B4A34C04F04B7

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้ประกอบด้วยไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Intel® NUC11TN

คําแนะนําในการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดและคลายซิป LAN-Win10-1.0.2.6.zip
2. คลิกขวาที่ไฟล์ "e2f68.inf" เลือก ติดตั้ง
3. อ่านและทําตามคําแนะนําบนหน้าต่างที่แสดงขึ้น
4. คลิก ตกลง ที่หน้าต่าง "การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์"

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้