เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ NUC11PHKi7C

19709
1/13/2021

บทนำ

ติดตั้งเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ NUC11PHKi7C

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 22 MB
 • SHA1: A7731B98BC06684E9EA5C30340FD58A390E697BD
 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 2.9 MB
 • SHA1: 48A603A106BD52C255F46C3DB39ECA838BA93C02
 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 31.9 MB
 • SHA1: 12D7922110CFE4D7C4CBE29E2D3C2E7EF991001D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) รองรับการกําหนดค่าและเปิดใช้งานคุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึง:

  • การกําหนดค่าและการบํารุงรักษาไดรฟ์ข้อมูล RAID
  • Intel® RST
  • หน่วยความจําIntel® Optane™

หมาย เหตุ:
ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ RST ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน VMD ใน BIOS แล้ว

ต้องเลือกไฟล์ใด

ตัวเลือกที่ 1:

 • ดาวน์โหลดและคลายซิป RST-Win10-18.0.1.1138.2.zip และดําเนินการ SetupRST.exe
  รองรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการไดรฟ์ข้อมูล RAID และIntel® System Recovery Technology (Intel® SRT) และหน่วยความจํา Intel® Optane

ตัวเลือกที่ 2:

1) ใช้ RST-F6Floppy-18.0.1.1.1138.2.zip ระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อตรวจจับไดรฟ์ PCIe* NVMe*
2) ดาวน์โหลดและคลายซิป RST_UI_18.0.1017.0.zip แล้วคลิกขวาที่ DSIM_INSTALL_HSA_1017.bat เลือก "Run as Administrator"

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้