Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 & Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

19647
7/19/2023

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิปเซ็ต Intel สําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 4.5 MB
  • SHA1: D1A5C33563B65AA3F9B460B53A92DC84CB2EE68C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิปเซ็ต Intel สําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11*

สิ่งสําคัญคือต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ก่อนหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows * และก่อนติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์อื่น ๆ

การดําเนินการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Windows จะจดจําส่วนประกอบของชิปเซ็ตทั้งหมด หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถระบุส่วนประกอบชิปเซ็ตทั้งหมดคุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายคําถามสีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้