Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

19647
9/4/2020

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.8 MB
  • SHA1: 4B8CF72194C5F9172E685837E83DEB1FBDC7E1DE

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme

การติดตั้งซอฟต์แวร์นี้เป็นครั้งแรกเป็นเรื่องสําคัญ หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* และก่อนติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์อื่นๆ

การดาเนนงานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Windows จะยอมรับส่วนประกอบของชิปเซ็ตทั้งหมดได้ หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถระบุส่วนประกอบของชิปเซ็ตทั้งหมด ได้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายคําถามสีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ที่ไม่ทราบในตัวจัดการอุปกรณ์

หมาย เหตุ

เมื่อIntel Chipset Device Softwareการติดตั้งลงใน Intel NUC แล้ว ไม่ความจาเป็นในการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่า

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้