Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) การรวมวงจรการใช้งาน BigFix*

19641
8/24/2021

บทนำ

เปิดใช้งานและจัดการระบบ Intel® AMT โดยใช้ BigFix* Lifecycle

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 908 KB
  • SHA1: 12BE369E11379B31919B246A2C6080E4B5BFFC01

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) -- การรวมวงจรการใช้งาน BigFix*

แพคเกจประกอบด้วยไฟล์ในรูปแบบ BigFix * ".bes" เพื่อให้คุณสมบัติที่ดึงข้อมูลได้, Fixlets และ Fixlet แม่แบบเพื่อเปิดใช้งานการจัดการแบบบูรณาการระหว่าง Bigfix และคอนโซลการจัดการ Intel® EMA

ส่วนประกอบการรวมเมื่อใช้ร่วมกับ Intel EMA จะให้:

· การระบุอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Intel® AMT และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้อง

· วิธีการที่รู้จักกันดีที่สุดในการปรับใช้ Intel® EMA Agent โดยใช้ BigFix

· การตรวจสอบตัวแทน

· คลิกขวาที่ลิงก์จากคอนโซล BigFix ไปยังคอนโซล Intel® EMA

ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับแพ็คเกจนี้รวมถึง:

· เวอร์ชันเต็มของ BigFix* สภาพแวดล้อมวงจรชีวิต

· สภาพแวดล้อม Intel Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) ที่ติดตั้งและกําหนดค่าอย่างสมบูรณ์

.

เอกสาร

· BigFix Lifecycle & Intel EMA Integration Package - คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ.pdf)

* เครื่องหมายการค้าโลโก้และชื่อแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ของเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ เนื้อหานี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและสําหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรเชื่อถือว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้และการแปลเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะควบคุมและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้