เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

19639
3/25/2021

บทนำ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เป็น 1.78.2.0.7 บนตระกูล Intel® NUC, NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 3.7 MB
  • SHA1: 1FB77CCC7E3414B867C8A2435BCBA4E97935E6A7

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

อัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เป็น 1.78.2.0.7 สําหรับชุด Intel® NUC NUC10i3FN, NUC10i5FN และ NUC10i7FN

หมาย เหตุ

การอัปเดตนี้เพื่อลดปัญหาที่จอแสดงผลอาจไม่สามารถปลุกจากโหมดสลีปได้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้