INF Driver Pack for Windows® 10 64-bit สําหรับ Intel® NUC 10 Essential Kits & Mini PCs - NUC10FN

19620
7/2/2020

บทนำ

ชุดโปรแกรมควบคุม INF สําหรับ Intel® NUC Kit NUC10i7FNx สําหรับ Windows® 10 64 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 641.9 MB
  • SHA1: 3041D4B662A882AF288180FFC69B511851D4DE0A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ลูกค้าองค์กรสามารถใช้ชุดโปรแกรมควบคุม INF นี้เพื่อลดความซับซ้อนในการติดตั้งระบบปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือการปรับใช้ เช่น Microsoft System Center Configuration Manager* (SCCM) หรือ Microsoft Deployment Toolkit* (MDT)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ
เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Deployment Toolkit

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้