เฟิร์มแวสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ L500

19618
2/16/2021

บทนำ

มีไฟล์ถังขยะเฟิร์มแวร์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ L500

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • OS Independent
  • ขนาด: 1.4 MB
  • SHA256: 740B57AF91DBF4D982B8F17C9908EE8C5E03AE72C2824BC7BFDA4B2FDFD5FFB7

คำอธิบายโดยละเอียด

แฟ้ม

Signed_Image_UVC_1_5_4_1.bin: ไฟล์ถังเฟิร์มแวร์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® RealSense™ L500 สําหรับใช้กับระบบปฏิบัติการที่รองรับทั้งหมด

นี้เป็นรุ่นเฟิร์มแวเล็กน้อย

ประเภทการวางจําหน่ายเฟิร์มแวร์
รุ่นเฟิร์มแวที่สําคัญ :
นี่คือรุ่นเฟิร์มแวร์การผลิต แนะนําให้ใช้เฟิร์มแวร์การผลิตและรองรับสําหรับรุ่นการผลิตที่รวมกล้องความลึกของ Intel RealSense

นี่คือเฟิร์มแวร์ที่ใช้ในสายการผลิตกล้อง Intel RealSense รุ่นหลักได้รับการแนะนําและสนับสนุนสําหรับลูกค้าที่รวมกล้องความลึก Intel® RealSense™ หรือโมดูลเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ จังหวะการเปิดตัวปัจจุบันคือสองปี

รุ่นเฟิร์มแวร์รอง:
นี่คือการเปิดตัวเฟิร์มแวร์การพัฒนาระหว่างการเผยแพร่หลักสองปี ทีม Intel RealSense ยังคงใช้คุณสมบัติใหม่และแก้ไขปัญหาต่อไป การเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแล้ว แต่การตรวจสอบความถูกต้องของระบบแบบ end-to-end ที่สมบูรณ์จะไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะมีการเผยแพร่ที่สําคัญ รุ่นรองเป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์สําหรับการรวมลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่และปัญหาที่แก้ไขได้ ตรวจสอบ errata และบันทึกประจํารุ่นสําหรับรายละเอียด

เอกสาร

ไฟล์ซิปประกอบด้วย Intel® RealSense™ L500 Series Specification Update (PDF) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์และเอกสารล่าสุด errata คําชี้แจงข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลง

วิธีการติดตั้ง

การอัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถทําได้โดยใช้เครื่องมือ อัปเดตเฟิร์มแวร์ ที่ให้มาพร้อมกับ librealsense หรือเครื่องมือ RealSense Viewer

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้