ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 และIntel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

19594
4/13/2020

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Linux* สําหรับคุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR) และระดับเริ่มต้น (iMR) 12Gbs Intel® RAID Controller

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Ubuntu Family*, Red Hat Enterprise Linux 7.7*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 7.8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.9*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*
 • ขนาด: 10.6 MB
 • SHA1: F97FC6BBB3BC80D139E7098477AD8553BE2A27E1

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID 12Gbs ต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติเต็มรูปแบบ (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044
 • ระดับเริ่มต้น (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = 07.716.02.00
รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) =

 • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (GA, U1-U3)
 • SLES* 12(SP3-SP5), SLES 15 (GA,SP1-SP2)
 • Ubuntu*

หมายเหตุ: สําหรับความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ โปรดดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์Intel RAID Controllerเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้