ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Controller RS2BL080, RS2BL040, RS2MB044, RS2PI008(DE), RS2SG244, RS2VB080, RS2VB040, RS2WG160, RS2WC080, RS2WC040

19592
9/13/2019

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Windows* สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel RAID 6Gbs (Gen1)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 2.5 MB
  • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows สําหรับ Intel RAID คอนโทรลเลอร์ 6Gbs (Gen1):

  • คุณสมบัติเต็มรูปแบบ (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
    • Intel® RAID Controller RS2BL080 RS2BL040 RS2MB044 RS2PI008(DE), RS2SG244, RS2VB080, RS2VB040, RS2WG160
  • ระดับเริ่มต้น (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
    • Intel® RAID Controller RS2WC080, RS2WC040

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 6.714.18.00
ระบบปฏิบัติการ(OS) ที่รองรับ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
หมายเหตุ: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบที่ติดตั้ง RAID controller จะต้องรองรับระบบปฏิบัติการด้วย ดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID Controller เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้