ไดรเวอร์ ตัวควบคุม Intel® Ethernet สําหรับ Linux* ตามบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M10JNP2SB

19577
4/12/2020

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ ตัวควบคุม Intel® Ethernet สําหรับ Linux* ตามบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M10JNP2SB

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, CentOS 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • ขนาด: 337.9 KB
  • SHA1: B1DE7A29A4EBD986D60F692423A15EE517FA4D0E

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ไดรเวอร์นี้รองรับเคอร์เนลเวอร์ชัน 2.6.30 หรือใหม่กว่า เสมือนที่เกี่ยวข้อง
ไดรเวอร์ฟังก์ชัน (VF) สําหรับไดรเวอร์นี้คือ igbvf

สามารถรับข้อมูลไดรเวอร์ได้โดยใช้ ethtool, lspci และหากกําหนดค่า ดูคําแนะนําในการอัปเดต ethtool ได้ในส่วนเพิ่มเติม

การกําหนดค่าที่ต่อไปในเอกสารนี้

ไดรเวอร์นี้รองรับเฉพาะโมดูลที่โหลดได้ในขณะนี้ Intel ไม่ได้จัดเตรียมโปรแกรมแก้ไขเทียบกับแหล่งเคอร์เนลเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไดรเวอร์แบบคงที่ได้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้