ไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* สําหรับตระกูล S1200SP

19575
9/30/2019

บทนำ

ให้บริการไดรเวอร์ ESRT2 Linux* สําหรับตระกูล S1200SP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • ขนาด: 132.6 MB
  • SHA1: 59DD63F1C4D5F639DB25323C21442905520B20AF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* สําหรับตระกูล S1200SP

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = v18.02.2019.0603
หมายเหตุ: ทั้งแพ็คเกจไดรเวอร์และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบต้องรองรับระบบปฏิบัติการ (OS)
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่รองรับสําหรับตระกูล S1200SP

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการโหลดไดรเวอร์ RAID ระหว่างการติดตั้ง RHEL 7.x
วิธีการโหลดไดรเวอร์ RAID ระหว่างการติดตั้ง RHEL 6.x
คู่มือผู้ใช้สําหรับ ESRT2
บทช่วยสอนแบบโต้ตอบสําหรับ ESRT2

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้