แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Integrated RAID RS3YC

19554
4/11/2019

บทนำ

ให้เฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Integrated RAID RS3YC (Integrated RAID Controller บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 3.3 MB
  • SHA1: 763F7A6AECF3B23FF25917465534FF5E49B3194C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Integrated RAID RS3YC (RAID Controller ในตัวบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)

ข้อมูลแพ็คเกจ
แพ็คเกจเฟิร์มแวร์:24.21.0-0091 (MR 6.14 Point Release 4)
เฟิร์มแวร์ 4.680.01-8446

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพคเกจไดรเวอร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้