Intel® Serial IOไดรเวอร์ของ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19546
2/13/2020

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์Intel® Serial IOโฮสต์ของ Intel® NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.1 MB
  • SHA1: 2568AA8A60E3404A7086F26D342D62B272653938

คำอธิบายโดยละเอียด

ติดตั้งไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์Intel® Serial IOโฮสต์ของ Intel® NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์Intel® Serial IOโฮสต์ชุด Intel® NUC ต้องIntel Serial IOไดรเวอร์นี้หากคุณวางแผนที่จะใช้ตัวควบคุมโฮสต์ GPIO

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่® NUC

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้