ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

19503
3/9/2020

บทนำ

มอบ Intel® OFU Utility สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Debian 8.x*, Windows Server 2016 family*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*
  • ขนาด: 46.6 MB
  • SHA1: 813127756A46E14FC577C6A143A77D2C752B334B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้มียูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update เวอร์ชัน 14.1 Build 23

เอกสารที่มีอยู่

โปรดดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือ

หมาย เหตุ: ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพคเกจไดรเวอร์

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้