บันทึกและกู้คืนยูทิลิตี้กําหนดค่าระบบ (SYSCFG) สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

19502
12/10/2019

บทนำ

นําเสนอยูทิลิตี้ SYSCFG สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Red Hat Enterprise Linux 8*
  • ขนาด: 51.9 MB
  • SHA1: 2A37EAF695FF83DA62C84337A90D9CEE8D398FB5

คำอธิบายโดยละเอียด

Ov erview

ยูทิลิตี้ Save and Restore System Configuration (SYSCFG) ใช้สําหรับการบันทึกและกู้คืนการตั้งค่าเฟิร์มแวร์และ BIOS ไปยังไฟล์ไบนารี/INI และสําหรับการกําหนดค่าการตั้งค่าเฟิร์มแวร์และ BIOS ผ่านอินเทอร์เฟซบรรทัดคําสั่ง

เอกสารที่พร้อมใช้งาน

โปรดดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง แก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาที่ทราบแล้ว

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่รองรับ:

  • ตระกูลผลิตภัณฑ์ S9200WK

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้