เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) พร้อมเทคโนโลยีIntel® Optane™สําหรับ Intel® NUC Element

19501
12/5/2019

บทนำ

ติดตั้งซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapidสําหรับ Intel® NUC Element

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 22.2 MB
 • SHA1: E69573455CDBD647AB371710084AE97B69DBA509
 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 73.1 MB
 • SHA1: 62DDF64460023468D9FAD63491EA205E411F7D99
 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 4 MB
 • SHA1: 6386ACC154341FE0C172FB3A195A2B6192233214

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้ติดตั้งแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel Rapid สําหรับ Intel® NUC Element โดยใช้ Windows® 10 ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) รองรับการกําหนดค่าและเปิดใช้งานคุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึง:

 • การกําหนดค่าและการบํารุงรักษาไดรฟ์ข้อมูล RAID
 • Intel® RST
 • หน่วยความจําIntel® Optane™

ต้องเลือกไฟล์ใด

 • SetupOptaneMemory.exe - รองรับการใช้หน่วยความจํา Intel® Optane™
 • SetupRST.exe - รองรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการไดรฟ์ข้อมูล RAID และIntel® System Recovery Technology (Intel® SRT) และรองรับหน่วยความจําIntel® Optane™
 • RST_F6Floppy (ไม่บังคับ) - อาจจําเป็นต้องติดตั้งระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) เพื่อตรวจจับไดรฟ์ PCIe* NVMe*

ดู Readme สําหรับปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ได้รับการแก้ไข คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้