Intel® HD Graphics Driver Windows® 10 รุ่น 64 บิตกับ Intel® NUC 8 Computed Element

19495
10/7/2019

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® HD Graphics Driver มาเพื่อ Windows® รุ่น 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC 8 Pro Computed Elements และ NUC 8 Essential Computed Elements

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 431.3 MB
  • SHA1: 88FB90945D78F42DD30BCE0E76E5B93470F6B904

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งโปรเซสเซอร์Intel® HD Graphics Driver Windows® รุ่น 10 รุ่น 64 บิต เพื่อใช้งานกับ Intel® NUC 8 Pro Computed Elements และ NUC 8 Essential Computed Elements

หมายเหตุ: ต้องอัปเดตรีจิสตรีเพื่อให้ได้ความละเอียดการแสดงผลรวม 5760 x 1080 ดูขั้นตอนการอัปเดตรีจิสตรี

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่® NUC

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้