เทคโนโลยี Intel เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) กับเทคโนโลยี Intel® Optane™ สําหรับ Intel® NUC

19493
11/13/2019

บทนำ

ติดตั้งเทคโนโลยี Intel Rapid Storage และ/หรือซอฟต์แวร์หน่วยความจํา Intel Optane™ สําหรับ Intel®® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 72 MB
 • SHA1: 0E7741110A0101021AFAD77229530D6B0046EB98
 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 68.4 MB
 • SHA1: 4B5027DD26E395EA10920E9E57473B8BE81581DD
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 4 MB
 • SHA1: 666561DFE230F55C9D16265A1AC304EF6EDEC9DB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (Intel® RST) รองรับการกําหนดค่าและการเปิดใช้งานคุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึง:

 • การกําหนดค่าและการบํารุงรักษาโวลุ่ม RAID
 • RST ของ Intel®
 • หน่วยความจํา Intel® Optane™

ไฟล์ใดให้เลือก

 • การตั้งค่า OptaneMemory.exe
  • รองรับการใช้ Intel® Optane™ Memory
 • ตั้งค่า RST.exe
  • รองรับคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดการโวลุ่ม RAID และเทคโนโลยีการกู้คืนระบบ Intel (Intel SRT) และยังสนับสนุนหน่วยความจํา Intel®® Optane™
 • RST_F6Floppy (ไม่บังคับ)
  • อาจจําเป็นระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) เพื่อตรวจหาไดรฟ์ PCIe* NVMe*

หมาย เหตุ

 • ในการใช้ SetupRST.zip โหมดชิปเซ็ต SATA ต้องเปลี่ยนเป็น RAID ใน BIOS และต้อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการก่อนจึงจะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้
 • ในการใช้ RST_F6Flopp.zip โหมด SATA ของชิปเซ็ตจะต้องเปลี่ยนเป็น RAID ใน BIOS ไดรเวอร์นี้อาจจําเป็นเพื่อตรวจหาไดรฟ์ระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
 • ไดรเวอร์นี้รองรับอุปกรณ์ NVMe

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้