ไดรเวอร์วิดีโอ BMC ในตัวสําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์บน Intel® Server Board M10JNP2SB

19467
2/27/2023

บทนำ

นําเสนอไดรเวอร์วิดีโอ BMC ในตัว

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 2.6 MB
  • SHA1: 533D25FAE2A18102193469A3FADF91C5A0F2720E

คำอธิบายโดยละเอียด

ไดรเวอร์วิดีโอ BMC ในตัวสําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์บน Intel® Server Board M10JNP2SB

  • Windows® 10 32 และ 64-บิต
  • Windows Server 2016* รุ่น 64 บิต
  • Windows Server 2019* รุ่น 64 บิต
  • Windows Server 2022* รุ่น 64 บิต

ยูทิลิตี้การติดตั้งซอฟต์แวร์จะติดตั้งไฟล์พื้นฐานไปยังระบบปฏิบัติการเป้าหมาย

ไฟล์เหล่านี้โต้ตอบกับระบบปฏิบัติการเพื่อกําหนดค่าส่วนประกอบเพื่อให้มั่นใจว่าทํางานได้อย่างถูกต้อง

โปรดดูไฟล์ readme สําหรับข้อมูลโดยละเอียด

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้