เครื่องมือ Intel® VCUST

19434
6/27/2019

บทนำ

นําเสนอเครื่องมือ Intel® VCUST สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 980.2 KB
  • SHA1: EC5B044E9DBA3B568E41EBF16B1ADCD5752048BB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

Intel ®VCUST เป็นเครื่องมือบรรทัดคําสั่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบระบบ (ซึ่งมักจะทํางานในสภาพแวดล้อมการผลิตหรือสภาพแวดล้อมองค์กร) ด้วยกระบวนการปรับแต่ง BIOS/SMBIOS การใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ OEM Windows* (OEM Activation 3.0, OA3) ของผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:

Windows® 10
WinPE*
มีไว้สําหรับระบบ Windows รุ่น 64 บิต

หมายเหตุ: VCUST ต้องรันในสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เครื่องมือ Intel® VCUST ได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Visual BIOS เท่านั้น หาก Intel® NUC ของคุณไม่ได้รวมอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่าง ให้ดาวน์โหลดและใช้ เครื่องมือสําหรับ Intel® AptioV Integrator แทน

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้