ซอฟต์แวร์ DCPM สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ DC สําหรับ Windows* Server 2019

19428
9/21/2020

บทนำ

ซอฟต์แวร์ DCPM สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ DC สําหรับ Windows* Server 2019 (01.00.00.3506)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 14.9 MB
  • SHA1: 02A8FA5CA796C6064FAD68A445F38D54ED293E96

คำอธิบายโดยละเอียด

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ DCPM สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ DC สําหรับ Windows* Server 2019

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้