ไดรเวอร์รุ่นเก่าThunderbolt™ 3สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

19421
2/22/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC โดยใช้ Windows® 10

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 6 MB
  • SHA1: 2CB25C68D6C3D0B5954AD83BD61E4AA38AD285EC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC พร้อมThunderboltโดยใช้ Windows® 10 คุณต้องระบุไดรเวอร์นี้หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์Thunderbolt

หมาย เหตุ

คุณต้องมีอุปกรณ์Thunderboltเชื่อมต่ออยู่ในขณะที่เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  • Microsoft Windows 10-64 - อัปเดต 2018 เมษายน 1803 (RS4)

มีอะไรใหม่ในรุ่นนี้

ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับคําแนะนําการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่แก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาที่ทราบในเวอร์ชันไดรเวอร์นี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้