Thunderbolt™ 3 Legacy Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

19421
2/22/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC โดยใช้ Windows® 10

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 6 MB
  • SHA1: 2CB25C68D6C3D0B5954AD83BD61E4AA38AD285EC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่มี Thunderbolt โดยใช้ Windows® 10 ต้องใช้ไดรเวอร์นี้หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt

โน้ต

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt ขณะเรียกใช้ตัวติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

  • Microsoft Windows 10-64 - อัปเดตเดือนเมษายน 2018 1803 (RS4)

มีอะไรใหม่ในรุ่นนี้

ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบในเวอร์ชันโปรแกรมควบคุมนี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้