Thunderbolt™ 3รุ่นเก่าของ Windows® 10 ใน Intel® NUC

19421
2/22/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์บัสThunderbolt™สาธารณะของ Intel® NUC โดยใช้ Windows® 10

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 6 MB
  • SHA1: 2CB25C68D6C3D0B5954AD83BD61E4AA38AD285EC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ ของ Intel® NUC พร้อมกับThunderboltโดยใช้ Windows® 10 ต้องระบุไดรเวอร์นี้หากคุณวางแผนThunderboltอุปกรณ์อื่นๆ

หมาย เหตุ

คุณต้องมี อุปกรณ์ Thunderboltเชื่อมต่ออยู่ขณะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  • Microsoft Windows 10-64 - การอัปเดตเดือนเมษายน 2018 1803 (RS4)

รุ่นใหม่ในรุ่นนี้มีอะไรบ้าง

ดูหมายเหตุรีลีสเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ แก้ไขข้อผิดพลาด และปัญหาที่ทราบในไดรเวอร์เวอร์ชันนี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้