Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) สําหรับ Intel®® Compute Stick

19410
4/2/2019

บทนำ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®® Compute Stick

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 176.3 KB
  • SHA256: 6B7C4B9DC736D935539A4AD52BB2478A5F32046094566C39458D20AE6BBF24BF

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel Software Guard Extensions (Intel® SGX) เป็นชุดคําสั่งที่เพิ่มความปลอดภัยของรหัสแอปพลิเคชันและข้อมูลทําให้ได้รับการปกป้องจากการเปิดเผยหรือการแก้ไขมากขึ้น นักพัฒนาสามารถแบ่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกเป็น Enclaves ซึ่งเป็นพื้นที่ของการดําเนินการในหน่วยความจําที่มีการป้องกันความปลอดภัยมากขึ้น

เวอร์ชันของ Windows® 10 ที่คุณกําลังใช้งานจะเป็นตัวกําหนดวิธีการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ Intel® SGX

สําหรับ Windows 10 RS3 (เวอร์ชัน 1709) และใหม่กว่า:

Windows Update จะให้โปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งในระบบของคุณหรือไม่ ตามลิงค์นี้: https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-r-software-guard-extensions-activation-app/9n4tv0sxlnmt

ดูคู่มือการติดตั้ง Intel® SGX สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้ง

สําหรับ Windows 10 RS2 (เวอร์ชัน 1703) และรุ่นก่อนหน้า:

ไปที่ลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้ง: https://software.intel.com/en-us/sgx-sdk/download (จําเป็นต้องลงทะเบียน)

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้