ไดรเวอร์ Intel® Thunderbolt™ สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 11 Compute Elements - NUC11EB และ NUC11EBv

19402
3/8/2023

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ ที่เข้ากันได้กับ DCH สําหรับ Windows® 10 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 11 Compute Elements - NUC11EB & NUC11EBv.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 33.7 MB
  • SHA1: 72B5606F32E76911EE4590CB753DC54DAF0B6F21

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ ที่เข้ากันได้กับ DCH สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC 11 Compute Elements - NUC11EB & NUC11EBv โดยใช้ Windows® 10 64 บิต ต้องใช้ไดรเวอร์นี้หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt

ไดรเวอร์ DCH คืออะไร? คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง

คลิกสองครั้งที่ Thunderbolt™ Software Installer.exe

โน้ต

  • ไม่จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ Thunderbolt (ไดรเวอร์นี้) หากใช้ Windows 11* เนื่องจากไดรเวอร์รวมอยู่ในการติดตั้ง Windows 11*

ถ้าโปรแกรมควบคุมไม่ติดตั้งและคุณกําลังใช้ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน ให้ลองทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เสียบอุปกรณ์ Thunderbolt เข้ากับ Intel NUC และเรียกใช้ตัวติดตั้งอีกครั้ง
  • ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ปัจจุบัน จากนั้นเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง

ศูนย์ควบคุม Thunderbolt ควรโหลดโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งไดรเวอร์และหากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้: ซอฟต์แวร์ Thunderbolt Control Center (มีอยู่ใน Microsoft Store)

ศูนย์ควบคุม Thunderbolt ช่วยให้คุณสามารถอนุมัติและจัดการอุปกรณ์ Thunderbolt ได้

แผนกไอทีบางแผนกอาจมีนโยบายกลุ่มที่ป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store พวกเขาสามารถเลือกที่จะตั้งค่าร้านค้าส่วนตัวด้วยแอปที่ได้รับอนุมัติ ดูข้อมูลต่อไปนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

  • Microsoft Windows 10-64 - การอัปเดตเดือนตุลาคม 2018 1809 (RS5) หรือใหม่กว่า

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้